Αδελφοποίηση πόλεων και δίκτυα πόλεων

Η πρόσκληση δρομολογείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 και θα γίνει υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA).

Η πρόσκληση περιλαμβάνει 2 κατηγορίες έργων:

Τα έργα αδελφοποίησης πόλεων μικρής κλίμακας με προσανατολισμό τους πολίτες θα προσφέρουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ότι οι ευρωπαϊκές αξίες και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν τη βάση για ένα κοινό μέλλον.

Τα δίκτυα πόλεων μεγαλύτερης κλίμακας θα εμβαθύνουν και θα εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των δήμων και των πολιτών τους σε μακροπρόθεσμη προοπτική και θα αναπτύξουν περισσότερες θεματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες σχετικές με την πολιτική.
 
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 11.000.000 ευρώ.
 Προθεσμία υποβολής: 24 Μαρτίου 2022 (17:00: CET)

Περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/newsroom/just/items/727190/en

Μετάβαση στο περιεχόμενο