Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2022.

Η πρόσκληση αυτή παρέχει στους νέους διάφορες ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε σχέδια που θα τους εμπνεύσουν και θα τους ενδυναμώσουν, με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης στην πράξη. Με τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν σε δράσεις αλληλεγγύης σε τομείς προτεραιότητας όπως η κλιματική αλλαγή και η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνική ένταξη, η προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Για πρώτη φορά, η πρόσκληση του 2022 για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας. Σχεδόν 139 εκατ. ευρώ προορίζονται να διατεθούν γι’ αυτές τις δραστηριότητες αλληλεγγύης το 2022Οι προθεσμίες για την πρόσκληση έχουν οριστεί ανάμεσα στις 23 Φεβρουαρίου και τις 4 Οκτωβρίου 2022, ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων.

Πηγή: https://europa.eu/youth/news/european-solidarity-corps-new-call-launched_el

Μετάβαση στο περιεχόμενο