Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2022 για ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων, στην ΕΕ και στο εξωτερικό. Όπως και το 2021, φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων που υποστηρίζουν άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση βιολογικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών και τις βιώσιμες καλλιέργειες.

Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν συνολικά 185,9 εκατ. ευρώ. Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 176,4 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που θα επιλεγούν από τις προτάσεις που ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις που δημοσιεύθηκαν. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα στηρίξει πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Η πολιτική προώθησης θα συγχρηματοδοτήσει εκστρατείες που συμβαδίζουν με τις φιλοδοξίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως είναι για παράδειγμα η στρατηγική Farm to Fork και η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «End the Cage Age».

Οι προτάσεις πρέπει να έχουν υποβληθεί έως τις 21 Απριλίου 2022, 17:00 CET (ώρα Βρυξελλών) ενώ θα πραγματοποιηθεί ειδική ενημερωτική ημερίδα στις 1 και 2 Φεβρουαρίου (απαιτείται εγγραφή έως τις 28 Ιανουαρίου).

Περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/info/news/calls-proposals-promote-european-agri-food-products-launched-2022-jan-20_el

Info day: https://infoday-agri-calls-for-proposals2022.b2match.io/

Μετάβαση στο περιεχόμενο