Η πρόσκληση για παράλληλες εκδηλώσεις της #EURegionsWeek 2022 είναι πλέον ανοιχτή.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις σχετίζονται με τις θεματικές προτεραιότητες της #EURegionsWeek 2022 και πρέπει να διοργανωθούν μεταξύ 10 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 2022 είτε σε υβριδική είτε σε ψηφιακή μορφή.

Οι εταίροι καλούνται να διοργανώσουν τις παράλληλες εκδηλώσεις τους με τη μορφή εργαστηρίων (workshops) ή ενημερωτικών συνεδριών (Info sessions) για να τονίσουν τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής στη ζωή των πολιτών, να συζητήσουν τις προκλήσεις για την Ευρώπη που έφερε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η ευρωπαϊκή νεολαία στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής Ευρώπης.

Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2022 το αργότερο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://europa.eu/regions-and-cities/call-side-events-2022-now-open

Μετάβαση στο περιεχόμενο