Πρώτη έκθεση για την απόδοση των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη της έκθεση σχετικά με την «Επίδοση των ευρωπαϊκών εταιρικών σχέσεων: Διετής έκθεση παρακολούθησης 2022 για τις εταιρικές σχέσεις στο πλαίσιο του Horizon Europe». Η έκθεση παρέχει μια επισκόπηση του νέου τοπίου της εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon Europe και θέτει τη βάση για την αξιολόγηση της προόδου τους σε μελλοντικές εκθέσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο