Βελτίωση της διασύνδεσης των ερευνητικών ομάδων με την αγορά και της αποτελεσματικότητας των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο Deep Tech.

Το πρόγραμμα South 3E, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη βελτίωση τόσο της διασύνδεσης των ερευνητικών ομάδων με την αγορά και όσο και της αποτελεσματικότητας των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο Deep Tech.

Σκοπός του προγράμματος είναι η επιτάχυνση έργων Deep Tech που προέρχονται από ερευνητικές ομάδες και λύσεις τεχνολογικές λύσεις που προέρχονται από νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και να συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον.  Το S3E στοχεύει στην επιστήμη και την τεχνολογική αριστεία στους παρακάτω τομείς:

  • Engineering and Technology
  • Agricultural Sciences
  • Life Sciences
  • Physical Sciences

Το Deep Tech ευνοεί την εξεύρεση λύσεων που βασίζονται σε μοναδικές  ή δύσκολα αναπαραγόμενες τεχνολογικές ή επιστημονικές μεθόδους και στη δημιουργία προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών που ικανοποιούν ανεκπλήρωτες (ή ανεπαρκείς) ανάγκες της αγοράς.  Ως εκ τούτου καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενους φορείς του οικοσυστήματος καινοτομίας της Νότιας Ευρώπης που επιθυμούν να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος των εργαστηρίων με την αγορά.

Το S3E θα παρέχει δεξιότητες σε ερευνητές και φορείς μεταφοράς τεχνολογίας στην επιχειρηματικότητα με βάση την επιστήμη και την αξιοποίηση της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο την επιχειρηματική τους εξέλιξη και στην εξεύρεση κεφαλαίων, και παρέχοντας τεχνολογική διαμεσολάβηση σε επιχειρήσεις και νεοφυείς επιχειρήσεις και ΜΜΕ σε στάδιο περαιτέρω ανάπτυξης τους. Το πρόγραμμα προσφέρει τρία συντονισμένα επίπεδα ωριμότητας της ιδέας :

  1. START S3E – Ένα Πρόγραμμα Hands-on Training διάρκειας 18 εβδομάδων για την επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην επιστήμη – Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν ερευνητικές ομάδες και Γραφεία Μεταφοράς πριν τις 12.01.2024.
  2. Charge S3– Πρόγραμμα καθοδήγησης και δικτύωσης στο Deep Tech – Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν start ups στη φάση της ανάπτυξής τους πριν τις 15.12.2023
  3. Reverse S3– Πρόγραμμα Ανοιχτής Καινοτομίας στο Deep Tech – Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις στη φάση της κλιμάκωσης, καθώς και οι ΜΜΕ, πριν τις 15.12.2023

Οι αιτήσεις συμμετοχής πραγματοποιούνται διαδικτυακά εδώ : https://south3e.eu/apply-now/

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο : https://south3e.eu/program/

Μετάβαση στο περιεχόμενο