Οριστικός Πίνακας κατάταξης του έργου I-SEE (πρόσκληση 96/14-01-2020)

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης ανακοινώνει την ανάρτηση του οριστικού Πίνακα Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ.  96/14-01-2020  πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υλοποίηση του  έργου με τίτλο  “Interregional Social Enterprise Empowerment”/ «Κοινωνική Επιχείρηση Αξιοποίησης Δομών Εφαρμογής» και ακρωνύμιο “Ι-SEE” του Συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “InterregV-ACooperation Programme: GREECE-BULGARIA 2014-2020”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο