Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμωνα για “διαχείριση έργου και συντονισμός – επικοινώνια” SMS-CBA

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμωνα για “διαχείριση έργου και συντονισμός – επικοινώνια” για την υλοποίηση του έργου “SMS-CBA” του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Μετάβαση στο περιεχόμενο