Απολογιστικό δελτίο τύπου της ενημερωτικής εκδήλωσης του έργου CircPro που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργάνωσε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00, Ενημερωτική Εκδήλωση Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του έργου CircPro, στο Ξενοδοχείο AIR GALAXY, Καβάλα. Επίσης, υπήρχε η δυνατότητα για παρακολούθηση των εργασιών της εκδήλωσης διαδικτυακά.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων τόσο για την πορεία υλοποίησης του έργου CircPro (Smart Circular Procurement / Έξυπνες διαδικασίες κυκλικών προμηθειών) και των δράσεων που υλοποιούνται όσο και για θέματα κυκλικής οικονομίας και ειδικότερα των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων και Κυκλικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν στελέχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της ΠΑΜΘ, του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Δήμου Καβάλας, του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ (Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων) καθώς και διάφορα στελέχη φορέων του Δημοσίου τομέα της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αρχικά την εκδήλωση χαιρέτησαν ο κ Αλ. Πολίτης, εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ο κ Κ. Σιμιτσής, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης ΑΜΘ, ο κ. Αν. Καραγιώργης, Αντιπεριφερειάρχης Αλιευτικής Πολιτικής ΑΜΘ και ο κ. Μ. Μιχαηλίδης, Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Νεολαίας του Δήμου Καβάλας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε αρχικά η πορεία των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου CircPro, το οποίο πλέον ολοκληρώνει την 1η Φάση του και εισέρχεται στην 2η και τελευταία Φάση, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2023 μετά από μία διαδρομή που ξεκινά τον Ιούνιο του 2018. Ειδική αναφορά έγινε για το Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης σε ότι αφορά την εφαρμογή των Κυκλικών Δημοσίων Συμβάσεων στην Περιφέρεια ΑΜΘ, το οποίο εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από την Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος INTERREG EUROPE, καθώς και σε παραδείγματα Καλών Πρακτικών Κυκλικών Συμβάσεων που έχουν εντοπισθεί τόσο εντός της Περιφέρειας όσο και σε άλλες περιοχές και περιφέρειες του εταιρικού σχήματος που συμμετέχουν στο έργο CircPro.

Κατά την διάρκεια των εργασιών της εκδήλωσης, μέσα από τις παρουσιάσεις και διαλέξεις που έλαβαν χώρα αναλύθηκαν θέματα αναφορικά με:

  • Έξυπνες διαδικασίες κυκλικών προμηθειών.
  • Η Κυκλική Οικονομία κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.
  • Δείκτες αξιολόγησης κυκλικότητας εταιρειών.
  • Κυκλική οικονομία και επιχειρηματικότητα.
  • Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) – Εθνικό Σχέδιο για τις ΠΔΣ και κυκλικά κριτήρια.
  • Circular building cities – URGE (Σχεδιασμός ολοκληρωμένων αστικών πολιτικών στην κυκλική οικονομία αναφορικά με τον τομέα των κατασκευών).
  • Δημόσιες συμβάσεις καινοτομίας: από τη μεταφορά γνώσεων και εμπειριών ως τους διαμεσολαβητές καινοτομίας: Τα έργα Prominent MED Plus και P5 Innobroker.
  • Δράσεις και αποτελέσματα του έργου CircPro Διαμόρφωση αξόνων και δράσεων Σχεδίου Δράσης (Action Plan).
  • Καλές πρακτικές κυκλικών συμβάσεων.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών ο κ. Αλ. Πολίτης ευχαρίστησε τους ομιλητές και τους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν την εκδήλωση δια ζώσης και διαδικτυακά, κατανοώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες που διανύουμε τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας. Στη συνέχεια, συνεχάρη το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όσο και τον Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης του έργου για την άρτια διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά και για την αξιόλογη προσπάθεια που γίνεται μέχρι τώρα στην υλοποίηση του έργου CircPro.

Μέσω του έργου CircPro η Περιφέρεια ΑΜΘ αποκτά τεχνογνωσία και εμπειρία σε καινούριες ορολογίες, οι οποίες αγνοούνταν μέχρι πρόσφατα. Πλέον, οι Δημόσιες Συμβάσεις διέπονται από ένα νομικό πλαίσιο φιλικό προς την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, μέσα από τον Ν.4412/2016 και τον Ν. 4782/2021, ο οποίος αριθμεί λίγους μήνες ζωής και οι οποίοι είναι πλήρως εναρμονισμένοι με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και οδηγίες σε θέματα κυκλικότητας των Δημοσίων Συμβάσεων. Συνεπώς, υπάρχει μια αξιοσημείωτη αλλαγή στην κατεύθυνση που αφορά τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. Πλέον υπάρχει κοστολόγηση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή μιας σύμβασης, καθώς αφενός προσεγγίζεται το κόστος σε ρεαλιστικά πλαίσια, αφετέρου λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένοι όροι κυκλικής οικονομίας. Ο κύριος λόγος που δίνεται τόσο μεγάλη έμφαση στα παραπάνω είναι για την ανάγκη που υπάρχει να για έγκαιρη προσαρμογή στο νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, την κυκλική οικονομία, με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνίας, την εξασφάλιση της επάρκειας φυσικών πόρων κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CircPro, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE, μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα:

www.interregeurope.eu/circpro/

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο