1η Ενημερωτική Συνάντηση (Infoday) των Συμβουλευτικών Ομάδων Εργασίας (Σ.Ο.Ε.) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) ΑΜΘ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στο πλαίσιο των δράσεων του για την Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας, διοργάνωσε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, την 1η Ενημερωτική Συνάντηση (Infoday) των Συμβουλευτικών Ομάδων Εργασίας (Σ.Ο.Ε.) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) ΑΜΘ.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των μελών των Σ.Ο.Ε. όσον αφορά τη μεθοδολογία καθώς και τον οδικό χάρτη βημάτων και ενεργειών που θα ακολουθηθεί, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Η συνάντηση διεξήχθη διαδικτυακά με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας και του ΠΤΑ της ΑΜΘ, Δημόσιων οργανισμών, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων καθώς και εκπροσώπων επιχειρήσεων. Στην εκδήλωση τονίστηκε η σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης της δικτύωσης, της αλληλεπίδρασης και της ενίσχυσης συνεργασιών καθώς και της στοχευμένης προσέλκυσης και αξιοποίησης πόρων.

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (Σ.Ε.Ε.) αποτελεί στρατηγική που οδηγεί στον εντοπισμό των αξιακών δεδομένων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας  και στη συγκέντρωση πόρων για την αξιοποίησή τους με δράσεις που ενσωματώνουν την έρευνα και την καινοτομία και στοχεύουν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ έχει οριστεί ως το αρμόδιο περιφερειακό όργανο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του περιφερειακού σκέλους της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Στο ευρύτερο οικοσύστημα διακυβέρνησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης περιλαμβάνεται το σύνολο των φορέων της τετραπλής έλικας που με ενεργό τρόπο συμμετέχουν στη διαμόρφωσή της, ήτοι το Περιφερειακό Συμβούλιο, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία Θράκη (ΕΥΔ ΠΑΜΘ), οι επιχειρήσεις, τα Επιμελητήρια, τα ερευνητικά κέντρα και τα Πανεπιστήμια, ο δημόσιος τομέας, οι Συμβουλευτικές Ομάδες Εργασίας, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών κ.α.

Οι Συμβουλευτικές Ομάδες Εργασίας, οι οποίες είναι άτυπες συμπράξεις και σχηματίζονται από τη δικτύωση διακεκριμένων μελών των φορέων της τετραπλής έλικας, θα αποτελέσουν το βασικό πυρήνα της όλης προσπάθειας καθώς θα συμβάλουν στον εντοπισμό, ενεργοποίηση και κινητοποίηση φορέων και πολίτων στην Περιφέρεια για την συμμετοχή στην Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, η οποία αποτελεί μία αλληλεπιδραστική και συμμετοχική διαδικασία που εφαρμόζεται και αφορά την περαιτέρω εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ προσκαλεί τους πολίτες της Περιφέρειας ΑΜΘ να συμμετέχουν ενεργά στο εγχείρημα του ΠΣΕΚ, μέσα από μία διαδικασία ανοιχτού διαλόγου, με στόχο να ενισχυθεί η ανάπτυξη της Περιφέρειας και ο οικονομικός μετασχηματισμός της.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΠεριφερειακόΤαμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ 2531083000

Πληροφορίες για το έργο εδώ https://pta.gov.gr/?erga=mesris3 και εδώ  https://pta.gov.gr/?page_id=664

Πληροφορίες για το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας εδώ https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/dioikisi/syllogika-organa/perifereiako-symvoylio-kainotomias/apostoli

Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχής επικοινωνήστε με το ΠΤΑ ΑΜΘ

[Ακολουθήστε το ΠΤΑ ΑΜΘ στο Facebook και στο linkedΙΝ  με τον όνομα pta.gov.gr ]

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο