Ενημερωτική – εκπαιδευτική εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου CircPro

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργανώνει την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00, την 2η Ενημερωτική – Εκπαιδευτική Εκδήλωση για το έργο CircPro, στο Ξενοδοχείο AIR GALAXY, Καβάλα.

Η εκδήλωση αυτή αφορά την υλοποίηση της 2ης Φάσης του έργου CircPro αναφορικά με την εφαρμογή του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης της ΑΜΘ για το έργο σε ότι αφορά την κατάρτιση και υλοποίηση ενεργειών οι οποίες θα επηρεάσουν ή/και θα ενταχθούν στο εργαλείο πολιτικής της ΠΑΜΘ που είναι το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ειδικότερα, η παρούσα εκδήλωση στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας αξιοποίησης των Κυκλικών και Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων, όπου τα συμμετέχοντα μέρη (φορείς του δημοσίου φορέα αλλά και ιδιώτες που σχετίζονται με διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων προμηθειών) θα ενημερωθούν, εκπαιδευτούν και ευαισθητοποιηθούν για τις διαδικασίες, που θα πρέπει πλέον να ακολουθούν για την εφαρμογή πράσινων κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις.

Οι ενημερωτικές – εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το ΠΤΑ ΑΜΘ στο πλαίσιο του έργου CircPro υλοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων / Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CircPro, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE, μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα:

www.interregeurope.eu/circpro/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο