Μηχανισμός Διαχείρισης και Παρακολούθησης
της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Έρευνα και την Καινοτομία
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Οι 8 τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση

Τα κείμενα βάσης στους τομείς [2] [3] [4] είναι ήδη διαθέσιμα… πατήστε στο αντίστοιχο εικονίδιο από κάτω…

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ο οδικός χάρτης προς την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης...

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΕ ΘΕΣΗ

υποβάλλοντας εδώ τις προτάσεις και τις ανάγκες σου...

ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Newsletter

Stay connected:

Μετάβαση στο περιεχόμενο