Πραγματοποιήθηκε η 1η Infoday των Συμβουλευτικών Ομάδων Εργασίας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στο πλαίσιο των δράσεων του για την Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας, διοργάνωσε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, την 1η Ενημερωτική Συνάντηση (Infoday) των Συμβουλευτικών Ομάδων Εργασίας (Σ.Ο.Ε.) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) ΑΜΘ.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των μελών των Σ.Ο.Ε. όσον αφορά τη μεθοδολογία καθώς και τον οδικό χάρτη βημάτων και ενεργειών που θα ακολουθηθεί, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Η συνάντηση διεξήχθη διαδικτυακά με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Περιφέρειας και του ΠΤΑ της ΑΜΘ, Δημόσιων οργανισμών, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων καθώς και εκπροσώπων επιχειρήσεων. Στην εκδήλωση τονίστηκε η σημασία της διατήρησης και ενίσχυσης της δικτύωσης, της αλληλεπίδρασης και της ενίσχυσης συνεργασιών καθώς και της στοχευμένης προσέλκυσης και αξιοποίησης πόρων.

Οι Συμβουλευτικές Ομάδες Εργασίας, οι οποίες είναι άτυπες συμπράξεις και σχηματίζονται από τη δικτύωση διακεκριμένων μελών των φορέων της τετραπλής έλικας, θα αποτελέσουν το βασικό πυρήνα της όλης προσπάθειας καθώς θα συμβάλουν στον εντοπισμό, ενεργοποίηση και κινητοποίηση φορέων και πολίτων στην Περιφέρεια για την συμμετοχή στην Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, η οποία αποτελεί μία αλληλεπιδραστική και συμμετοχική διαδικασία που εφαρμόζεται και αφορά την περαιτέρω εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑΜΘ προσκαλεί τους πολίτες της Περιφέρειας ΑΜΘ να συμμετέχουν ενεργά στο εγχείρημα του ΠΣΕΚ, μέσα από μία διαδικασία ανοιχτού διαλόγου, με στόχο να ενισχυθεί η ανάπτυξη της Περιφέρειας και ο οικονομικός μετασχηματισμός της.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο