3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Την Τρίτη, 24 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Σκοπός της συνάντησης (η οποία διοργανώθηκε διαδικτυακά) ήταν η συζήτηση και ενσωμάτωση των κύριων συμπερασμάτων όπως καταγράφηκαν στις εργασίες του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΕΕΑ) του τομέα Ψηφιακές Τεχνολογίες το οποίο πραγματοποιήθηκε με επιτυχία λίγες μέρες νωρίτερα (10 Απριλίου 2024).

Τα κυριότερα σημεία της συζήτησης τα οποία απασχόλησαν την Ομάδα αφορούσαν:

  • στις επιμέρους προτεραιότητες του τομέα στις οποίες απαιτείται συγκέντρωση επενδυτικών δυνάμεων (περιφερειακές απολήξεις),
  • στους κατάλληλους τύπους έργων/παρεμβάσεων που εξυπηρετούν τις ανάγκες της κάθε ομάδας συμμετόχων (επιχειρήσεις, ερευνητικοί φορείς, λοιποί/ενδιάμεσοι φορείς),
  • στις κατηγορίες παρεμβάσεων ενίσχυσης των ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται.

Αποφασίστηκε τα συμπεράσματα της συνεδρίασης να σταλούν στα μέλη που δεν παρέστησαν στη συνεδρίαση της Ομάδας για συμπληρώσεις/διορθώσεις, ώστε τα τελικά δεδομένα να τροφοδοτήσουν την υπάρχουσα έκδοση του Κειμένου Βάσης.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο