Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Το Π.Τ.Α. ΑΜΘ έχει οριστεί ως υπόλογος διαχειριστής 

Κύρια αρμοδιότητα του ΠΤΑ ΑΜΘ είναι η διαχείριση των πιστώσεων του Π.Δ.Ε. Το συγχρηματοδοτούμενο Π.Δ.Ε. περιλαμβάνει έργα τα οποία υλοποιούνται στο  πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και  συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο