Ενημερωτική – εκπαιδευτική εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου CircPro

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργανώνει την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00, την 2η Ενημερωτική – Εκπαιδευτική Εκδήλωση για το έργο CircPro, στο Ξενοδοχείο AIR GALAXY, Καβάλα. Η εκδήλωση αυτή αφορά την … Read more

Έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027

Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατιγική Έξυπνης Εξειδίκευσης 2021-2027 με την απόφαση 66021/29-06/2022 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης χαρακτηρίζεται από τον προσδιορισμό στρατηγικών περιοχών παρέμβασης (προτεραιότητες), στις οποίες επικεντρώνονται οι επενδύσεις. Ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων βασίζεται τόσο στην ανάλυση των ισχυρών σημείων και των δυνατοτήτων της οικονομίας όσο και στη Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης … Read more

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου της 5ης Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου Co-Evolve4BG

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 5ης Επιτροπής Καθοδήγησης του έργου εδαφικής συνεργασίας “Co-Evolve4BG” που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ENI CBC MED και εφαρμόζει τις αρχές της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης (ICZM) και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου έργου, του Med Coast for Blue Growth (MC4BG) του Union for the Mediterranean (UfM), Η διοργάνωση έλαβε χώρα … Read more

Ολοκληρώθηκε το διακρατικό έργο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων», με το ακρωνύμιο «+ RESILIENT»

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διακρατικό έργο “Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises” / «Μεσογειακοί Ανοιχτοί Πόροι για την Κοινωνική Καινοτομία των Κοινωνικά Ευαίσθητων Επιχειρήσεων», με το ακρωνύμιο «+ RESILIENT», στο οποίο συμμετείχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εταίρος Το έργο «+ RESILIENT» βασίστηκε στην συνεργασία φορέων της 4πλής έλικας από 8 Ευρωπαϊκές χώρες τις Μεσογείου για την αντιμετώπιση … Read more

Ολοκλήρωση Περιφερειακών Οδηγών (Regional Guidebook) στο πλαίσιο του έργου CircPro

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, το οποίο ξεκίνησε στις 01/06/2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/05/2023, μέσα από την επιτυχή υλοποίηση του συνόλου των εργασιών της 1ης Φάσης προχώρησε στη σύνταξη και ολοκλήρωση του … Read more

Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027

Υπερψηφίστηκε  ο νέος νόμος για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027. Ο παρόν νόμος ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τις επιταγές του οικείου ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για τα επιμέρους Ταμεία. Με τον νέο νόμο επιχειρείται ως πρωταρχικό μέλημα … Read more

Πρόσκληση στην ενημερωτική εκδήλωση του έργου “Co-Evolve4BG” του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας «Λεκάνη της Μεσογείου / ENI CBC MED 2014- 2020»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση του έργου “Co-Evolve4BG” του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας «Λεκάνη της Μεσογείου / ENI CBC MED 2014- 2020» Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022, στις 10:30-13:30, στο ξενοδοχείο Alexander Beach Hotel της Αλεξανδρούπολης Απομακρυσμένη Συμμετοχή: https://us02web.zoom.us/j/84330733508?pwd=U0hFbEdVNFhaYXJwV3Jxc0FwS3U5UT09 Απομακρυσμένη Παρακολούθηση: https://www.youtube.com/channel/UCKRgTT4ug-ui_TaWHb7KRzQ    

Απολογιστικό δελτίο τύπου της ενημερωτικής εκδήλωσης του έργου CircPro που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργάνωσε την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00, Ενημερωτική Εκδήλωση Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του έργου CircPro, στο Ξενοδοχείο AIR GALAXY, Καβάλα. Επίσης, υπήρχε η δυνατότητα … Read more

Ενημερωτική Εκδήλωση Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του έργου CircPro

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργανώνει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00, Ενημερωτική Εκδήλωση Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του έργου CircPro, στο Ξενοδοχείο AIR GALAXY, Καβάλα. Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των … Read more

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συμμετοχή στη διακρατική πιλοτική δράση +RESILIENT LAB στη Μασσαλία της Γαλλίας στο πλαίσιο του έργου +RESILIEN

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ως εταίρος στο διακρατικό έργο +RESILIENT «Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg MED, προσκαλεί τοπικές Κοιν.Σ.Επ (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις) και άλλες επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Κοινωνική Οικονομία και εδρεύουν στην Περιφέρεια να συμμετάσχουν στη Διακρατική Πιλοτική Δράση … Read more

Μετάβαση στο περιεχόμενο