Ανάρτηση οριστικών πινάκων της με αριθ. πρωτ. 138/18-01-2024 (ΣΜΕ2/2024) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Έχοντας υπόψη 1. την αρ. πρωτ. 138/18-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, 2. την με αρ. 2/10/12-3-2024 (ΑΔΑ: ΨΨΓΗΟΡΡΨ-ΚΟ2) απόφαση της 2 ης /2024 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΑΜ-Θ περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ανακοινώνει την ανάρτηση των οριστικών πινάκων : Κατάταξης … Read more

Ανάρτηση οριστικών πινάκων της με αριθ. πρωτ. 117/15-01-2024 (ΣΜΕ1/2024) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση οριστικών πινάκων της με αριθ. πρωτ. 117/15-01-2024 (ΣΜΕ1/2024) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Έχοντας υπόψη 1. την αρ. πρωτ. 117/15-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 2. την με αρ. 2/9/12-3-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΜΑΟΡΡΨ-ΡΛΨ) απόφαση της 2 ης /2024 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΑΜ-Θ περί έγκρισης … Read more

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων της με αριθ. πρωτ. 138/18-01-2024 (ΣΜΕ2/2024) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Έχοντας υπόψη 1. την αρ. πρωτ. 138/18-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, 2. την με αρ. 2/10/12-3-2024 (ΑΔΑ: ΨΨΓΗΟΡΡΨ-ΚΟ2) απόφαση της 2 ης /2024 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΑΜ-Θ περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης. Ανακοινώνει την ανάρτηση των Πινάκων Κατάταξης και Βαθμολογίας  … Read more

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων της με αριθ. πρωτ. 117/15-01-2024 (ΣΜΕ1/2024) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων της με αριθ. πρωτ. 117/15-01-2024 (ΣΜΕ1/2024) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης Έχοντας υπόψη 1. την αρ. πρωτ. 117/15-01-2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, 2. την με αρ. 2/9/12-3-2024 (ΑΔΑ: ΨΕΜΑΟΡΡΨ-ΡΛΨ) απόφαση της 2 ης /2024 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΠΤΑ ΑΜ-Θ περί έγκρισης … Read more

Rural toolkit – οδηγός για τη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες στήριξης της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές

Rural toolkit είναι ο ολοκληρωμένος οδηγός για τη χρηματοδότηση και τις ευκαιρίες στήριξης της ΕΕ για τις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του είναι να βοηθήσει τις τοπικές αρχές, τα θεσμικά όργανα και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες να εντοπίσουν και να αξιοποιήσουν τα υφιστάμενα κονδύλια, προγράμματα και άλλες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης και στήριξης της … Read more

1η Ενημερωτική Συνάντηση (Infoday) των Συμβουλευτικών Ομάδων Εργασίας (Σ.Ο.Ε.) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) ΑΜΘ

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, στο πλαίσιο των δράσεων του για την Υποστήριξη του Περιφερειακού Συστήματος Έρευνας & Καινοτομίας, διοργάνωσε την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023, την 1η Ενημερωτική Συνάντηση (Infoday) των Συμβουλευτικών Ομάδων Εργασίας (Σ.Ο.Ε.) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) ΑΜΘ. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των μελών … Read more

EUNITE «Ενωμένοι στην Ευρώπη»

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην ενημερωτική εκδήλωση Eunite «Ενημερώσου και πάρε μέρος στο Διάλογο»  που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 17:30 π.μ. στην Αίθουσα  «Γεώργιος Παυλίδης» (πρώην Νομαρχία) Αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά εκδήλωση που πραγματοποιείται στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος EUNITE (https://eunite4citizens.eu/) . Το … Read more

Οι Περιφέρειες της ΕΕ θα δοκιμάσουν λύσεις προσαρμογής σε βασικές κλιματικές προκλήσεις

Στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργου RESIST, τέσσερις περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα δοκιμάσουν λύσεις προσαρμογής σε πέντε βασικές κλιματικές προκλήσεις: πλημμύρες, ξηρασίες, καύσωνες, πυρκαγιές και διάβρωση του εδάφους. Νοέμβριος 2023  Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνεχίζει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής, … Read more

Ενημερωτική – εκπαιδευτική εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου CircPro

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργανώνει την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11.00, την 2η Ενημερωτική – Εκπαιδευτική Εκδήλωση για το έργο CircPro, στο Ξενοδοχείο AIR GALAXY, Καβάλα. Η εκδήλωση αυτή αφορά την … Read more

Μετάβαση στο περιεχόμενο