Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT): «Πολιτισμός και δημιουργικότητα»

Η σημερινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της 9ης κοινότητας του ΕΙΤ, με τίτλο «Πολιτισμός και δημιουργικότητα», η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2022. Μέσω των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσίευσε, το ΕΙΤ καλεί όλους τους εταίρους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στους εν λόγω τομείς, δηλ. επιχειρήσεις, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, δήμους/κοινότητες και περιφέρειες, να παρουσιάσουν τα οράματα και τα σχέδιά τους για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Μαρτίου 2022 και το ΕΙΤ θα φιλοξενήσει μια σειρά ενημερωτικών διαδικτυακών σεμιναρίων καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, ώστε τα ενδιαφερόμενα μέρη να μάθουν περισσότερα σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Οι εταίροι που θα επιλεγούν θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο του 2022.

Η νέα κοινότητα του ΕΙΤ με τίτλο «Πολιτισμός και δημιουργικότητα» θα εκπαιδεύσει τους μελλοντικούς δημιουργούς του τομέα μέσω προγραμμάτων επιχειρηματικής εκπαίδευσης, θα τροφοδοτήσει τις πρωτοποριακές επιχειρήσεις του τομέα μέσω υπηρεσιών ίδρυσης και επιτάχυνσης επιχειρήσεων, και θα προσφέρει καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η νέα κοινότητα έχει επίσης ως στόχο να προωθήσει την ένταξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στις στρατηγικές περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες:
EIT 2021 Call for Proposals:
2021 Proposals Call Documents:
Μετάβαση στο περιεχόμενο