Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 100 εκατομμύρια ευρώ για καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε τη δεύτερη πρόσκληση του Ταμείου Καινοτομίας για έργα μικρής κλίμακας και θα διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ για έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τα έργα θα αξιολογηθούν με βάση πέντε κριτήρια: αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βαθμός καινοτομίας, ωριμότητα του έργου, επεκτασιμότητα και αποδοτικότητα κόστους. Τα επιλεγμένα έργα θα συμβάλουν στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050.

Στις 6 Απριλίου θα διοργανωθεί μια Ενημερωτική Ημερίδα για να δώσει στους υποψήφιους αιτούντες και σε άλλους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να λάβουν πληροφορίες και να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη νέα πρόσκληση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 31η Αυγούστου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/clima/news-your-voice/news/commission-makes-available-eu100-million-innovative-clean-technology-projects-2022-03-31_en

Info Day (πληροφορίες και εγγραφή):

https://cinea.ec.europa.eu/events/innovation-fund-info-day-second-call-small-scale-projects-2022-04-06_en

Innovation Fund call for Small-Scale Projects:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/innovfund/wp-call/2021/call-fiche_innovfund-2021-ssc_en.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο