Νέο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Καινοτομίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας, που θα φέρει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του νέου κύματος καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτύξει νέες τεχνολογίες για την αντιμετώπιση των πλέον πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων, και να τις προωθήσει στην αγορά. Το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει στην Ευρώπη πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια σκηνή της καινοτομίας. Η Ευρώπη θέλει να αποτελέσει τον τόπο όπου τα καλύτερα ταλέντα θα συνεργάζονται στενά με τις καλύτερες επιχειρήσεις και όπου η καινοτομία στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας θα ανθεί και θα δημιουργεί, σε ολόκληρη την ήπειρο, ρηξικέλευθες καινοτόμες λύσεις που θα εμπνέουν τον κόσμο.
Βασιζόμενο στο επιχειρηματικό πνεύμα των Ευρωπαίων, την επιστημονική αριστεία, τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς και τις δημοκρατικές μας αξίες, το νέο θεματολόγιο καινοτομίας:
• θα βελτιώσει την πρόσβαση των ευρωπαϊκών νεοφυών και επεκτεινόμενων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, για παράδειγμα, με την κινητοποίηση αναξιοποίητων πηγών ιδιωτικών κεφαλαίων και με την απλούστευση των κανόνων εισαγωγής στο χρηματιστήριο·
• θα βελτιώσει τις συνθήκες που θα επιτρέψουν στους φορείς καινοτομίας να πειραματιστούν με νέες ιδέες μέσω ρυθμιστικών δοκιμαστηρίων·
• θα συμβάλει στη δημιουργία «περιφερειακών κέντρων καινοτομίας» που θα ενισχύσουν και θα συνδέσουν καλύτερα τους φορείς καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειών που υστερούν·
• θα προσελκύσει ταλέντα τα οποία θα παραμείνουν στην Ευρώπη, για παράδειγμα με την κατάρτιση 1 εκατομμυρίου ταλέντων στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας, τη μεγαλύτερη στήριξη των γυναικών που καινοτομούν, και την καινοτομία με τη χορήγηση δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών στους εργαζόμενους νεοσύστατων επιχειρήσεων·
• θα βελτιώσει το πλαίσιο δράσης μέσω σαφέστερης ορολογίας, δεικτών και συνόλων δεδομένων, καθώς και πολιτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη.
Μετάβαση στο περιεχόμενο