Προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάεων του προγράμματος INTERREG NEXT MED

Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg NEXT MED, σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των 15 συμμετεχουσών χωρών του προγράμματος, ανακοίνωσε πληροφορίες για την επερχόμενη 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Με προϋπολογισμό 103,6 εκατομμυρίων ευρώ, η πρόσκληση αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία χρηματοδότησης έργων διακρατικής συνεργασίας που στοχεύουν να αποτελέσουν τον καταλύτη σε θετικούς μετασχηματισμούς, να καλλιεργήσουν τη συλλογική πρόοδο και να ενθαρρύνουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε όλη τη Μεσόγειο.

Ακολουθώντας την ευρεία φιλοδοξία να γίνει η περιοχή της Μεσογείου πιο έξυπνη και πιο ανταγωνιστική, πιο πράσινη και ανθεκτική στο κλίμα, πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς και καλύτερα διοικούμενη, η πρόσκληση επικεντρώνεται σε βασικά θέματα και για τις δύο ακτές της Μεσογείου: αυτά περιλαμβάνουν την ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας, την ενίσχυση της ανάπτυξης των ΜΜΕ,  την προώθηση λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενίσχυση μέτρων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την προώθηση εκπαιδευτικών ευκαιριών, τη διασφάλιση πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και την ενίσχυση των διαδικασιών τοπικής διακυβέρνησης, μεταξύ άλλων.

Η γεωγραφική κάλυψη του προγράμματος εκτείνεται σε περισσότερες από 90 περιφέρειες από 7 χώρες της ΕΕ και 8 χώρες εκτός Ευρώπης (Ασία και Αφρική), δηλαδή Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία και Αλγερία, Αίγυπτο, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Παλαιστίνη, Τυνησία και Τουρκία.

Αναγνωρίζοντας τη μοναδική προστιθέμενη αξία της διακρατικής συνεργασίας για την ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου, κάθε έργο πρέπει να υποβληθεί από μια σύμπραξη που εκπροσωπεί τουλάχιστον 3 οργανισμούς από 3 διαφορετικές επιλέξιμες χώρες, συμπεριλαμβανομένης τουλάχιστον μιας μεσογειακής χώρας εκτός της Ευρώπης.

Ανάλογα με το είδος των έργων που προβλέπονται για την παρούσα πρόσκληση – θεματικά, με προσανατολισμό στη νεολαία και διακυβέρνησης – η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ θα κυμανθεί από 500.000 έως 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Η συνεισφορά της ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 89% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του έργου.

Η επίσημη προκήρυξή της πρόσκλησης αναμένεται να δημοσιευτεί ως τα μέσα Νοεμβρίου. Αναζητείστε την προδημοσίευση της πρόσκλησης εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο