Ενημερωτική Εκδήλωση Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του έργου CircPro

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργανώνει την Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.00, Ενημερωτική Εκδήλωση Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του έργου CircPro, στο Ξενοδοχείο AIR GALAXY, Καβάλα.

Σκοπός της συνάντησης είναι η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία υλοποίησης του έργου CircPro και των δράσεων που υλοποιούνται. Ειδικότερα, θα αναλυθεί το Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας που έχει διαμορφωθεί για το έργο, θα παρουσιασθούν καλές πρακτικές και παραδείγματα δράσεων κυκλικών προμηθειών από άλλες χώρες και περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο καθώς και η ανταλλαγή εμπειριών από αντίστοιχα έργα και δράσεις στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα αναλυθούν ζητήματα κυκλικής οικονομίας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και θα παρουσιαστεί το Εθνικό Σχέδιο για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις. Επίσης, θα καταστεί δυνατή η διαπεριφερειακή ανταλλαγή εμπειριών και η μαθησιακή διαδικασία των εμπλεκόμενων φορέων μέσα από συζήτηση και τις ερωτήσεις που θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν με τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο CircPro, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE, μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα:

www.interregeurope.eu/circpro/

Σημειώνεται ότι η προσέλευση στο χώρο της εκδήλωσης επιτρέπεται μόνο σε εμβολιασμένους και νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη νόσηση) σύμφωνα με τα πρωτόκολλα για τον covid -19. Είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης (εντός των τελευταίων 6 μηνών) και αστυνομικής ταυτότητας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο