Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασάις 4: “Δοκιμή σε πιλοτικές περιοχές – ΠΕ4”

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασάις 4: “Δοκιμή σε πιλοτικές περιοχές – ΠΕ4” στο πλαίσιο του έργου “CO-EVOLVE4BG” του Προγράμματος Συνεργασίας ENI CBC MED 2014-2020.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο