3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Υλικών, Κατασκευών & Βιομηχανίας

Τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 3η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της προτεραιότητας Υλικά, Κατασκευές και Βιομηχανία (ΥΚΑ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Σκοπός της συνάντησης (η οποία διοργανώθηκε διαδικτυακά) ήταν η συζήτηση επί της υποβληθείσας συνεισφοράς των μελών για την διαμόρφωση του σχεδίου κειμένου βάσης το οποίο και θα τεθεί σε ευρεία δημόσια διαβούλευση.

Η συζήτηση περιστράφηκε εξ ολοκλήρου στις εισφορές των μελών της ομάδας με στόχο τον εμπλουτισμό του κειμένου βάσης σε 3 συγκεκριμένες περιοχές:

  • κύρια σημεία του τομέα των Υλικών στην ΠΑΜ-Θ,
  • τις κύριες προκλήσεις που επηρεάζουν άμεσα των τομέα,
  • τα συστατικά της ανάλυσης SWOT ανά αλυσίδα αξίας και συνολικά για τον τομέα.

Η συζήτηση οδήγησε στον καθορισμό των δεδομένων που απαιτούνται για την συμπλήρωση του κειμένου βάσης το οποίο θα προετοιμαστεί άμεσα ώστε να δοθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του Ιουλίου με ανοικτή πρόσκληση αλλά και στοχευμένη σε συμμέτοχους που συγκροτούν τον τομέα ΥΚΑ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο