Γραφείο Βρυξελλών

η Περιφέρεια ΑΜΘ στα θεσμικά οργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Γραφείο Βρυξελλών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Α.Μ.Θ. λειτουργεί σε μόνιμη βάση, σε ιδιόκτητο κτίριο στην πρωτεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στόχος του είναι η εκπροσώπηση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, η αναζήτηση ευκαιριών για χρηματοδότηση έργων μέσω των ευρωπαϊκών ταμείων, η συμμετοχή σε ημερίδες και σεμινάρια, η συλλογή πληροφοριών και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες Περιφέρειες της Ε.Ε.

Το Γραφείο συμβάλλει σημαντικά στην ενεργό και συστηματική παρουσία και δραστηριοποίηση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της. Επίσης, η λειτουργία του,  προσβλέπει στην προσφορά καλύτερων υπηρεσιών ενημέρωσης και πολιτικής καθοδήγησης στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

Σκοπός του Γραφείου είναι η ενημέρωση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για τα συμβαίνοντα στην Ε.Ε. είτε πρόκειται για προγράμματα και κοινοτικές πρωτοβουλίες, είτε για νομοθετικές πρωτοβουλίες και την προώθηση των θέσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. στη διαμόρφωση κοινοτικών πολιτικών, καθώς επίσης και η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της.

Διεύθυνση γραφείου : RueJoseph II 106, Brussels, 1000
ηλεκ. ταχυδρομείο: brussels.office[@]pta.gov.gr 

Ενημέρωση

Προσκλήσεις
Συναντήσεις
Πολιτικές
Μετάβαση στο περιεχόμενο