1ο Ενημερωτικό Δελτίο S3remth – Ιανουάριος 2024

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (εφεξής ΠΤΑ ΑΜΘ) σας καλωσορίζει στο πρώτο από μια σειρά τριμηνιαίων Ενημερωτικών Δελτίων που σκοπό έχουν τη διαρκή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σας για τις δράσεις και τα αποτελέσματα της υπό ανάπτυξης Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Η Έξυπνη Εξειδίκευση είναι μια καινοτόμος προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βασίζεται στον τόπο (place based approach) αναλύοντας τα ισχυρά σημεία, τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της κάθε Περιφέρειας. Αναγνωρίζει, αλληλοεπιδρά και συνεργάζεται με τους ανθρώπους της περιοχής (Ερευνητική κοινότητα, Επιχειρήσεις, Δημόσιο και Κοινωνία των Πολιτών – τετραπλή έλικα), οι οποίοι είναι οι κύριοι παράγοντες για τον σχεδιασμό μια μακροπρόθεσμης αναπτυξιακής στρατηγικής.

Το ΠΤΑ ΑΜΘ έχει οριστεί ως το αρμόδιο Περιφερειακό όργανο για τον συντονισμό και την παρακολούθηση του περιφερειακού σκέλους της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Μέσω των δράσεων που υλοποιεί υποστηρίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) το οποίο αποτελεί το γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο για την στρατηγική έξυπνης Εξειδίκευσης προς τον Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Κατεβάστε το αρχείο στα ελληνικά και στα αγγλικά.

   

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο