2η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας

Την Τρίτη, 19 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της Αγροδιατροφής του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της ΑΜΘ. Η συνάντηση που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η επικύρωση του Σχεδίου του Κειμένου Βάσης (ΣΚΒ) για την Αγροδιατροφική Αλυσίδα από τα μέλη της ΣΟΕ και ο καθορισμός των προτεραιοτήτων εξετάζοντας κατά πόσον αφορούν στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ. Οι συμμετέχοντες επέλεξαν επτά προτεραιότητες που αξιολογήθηκαν ότι αφορούν στην Περιφέρεια, ενώ ανά σχετική υπο-προτεραιότητα τεκμηρίωσαν τη βάση των προτάσεων τους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΠΣΕΚ και του ΠΤΑ της ΑΜΘ, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων, καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ενσωματωθούν στο Σχέδιο Κειμένου Βάσης, το οποίο θα δημοσιευτεί προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους εκπροσώπους της τετραπλής έλικας και να αποτελέσει τη βάση της συζήτησης στα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης των οποίων επίκειται η διοργάνωση τους.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο