2η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της Αειφόρου Ενέργειας

Την Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της Αειφόρου Ενέργειας του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της ΑΜΘ. Η συνάντηση που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Σκοπός της συνάντησης  ήταν η επικύρωση του Σχεδίου του Κειμένου Βάσης (ΣΚΒ) για την Αειφόρο Ενέργεια από τα μέλη της ΣΟΕ και η υποβολή των προτάσεων τους για την επιλογή των προτεραιοτήτων που εκφράζουν τις ανάγκες της ΠΑΜ-Θ και πιθανών έργων ανά προτεραιότητα.

Στη συνάντηση ολοκληρώθηκε ο καθορισμός δέκα προτεραιοτήτων με βάση τις περιφερειακές ανάγκες και δυνατότητες και υποβλήθηκε σειρά προτάσεων έργων ανά προτεραιότητα που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν θα ενσωματωθούν στο Σχέδιο Κειμένου Βάσης, το οποίο θα δημοσιευτεί προκειμένου να γνωστοποιηθεί στους εκπροσώπους της τετραπλής έλικας και να αποτελέσει τη βάση της συζήτησης στα Εργαστήρια Επιχειρηματικής Ανακάλυψης των οποίων επίκειται η διοργάνωση τους.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο