Νέα συνεργασία για την Περιφέρεια ΑΜΘ, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης

Μια ισχυρή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειών (DG REGIO) μέσω της πρωτοβουλίας S3 CoP Targeted Support (Στοχευμένη Υποστήριξη σε τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης) αναπτύσσεται για την Περιφέρεια ΑΜΘ, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης.

Το ΠΤΑ ΑΜΘ έχει αναλάβει το ρόλο παρακολούθησης της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και δρα ως κινητήρια δύναμη για τη δικτύωση και υποστήριξη του Περιφερειακού Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.

Μέσω της συμμετοχής της ερευνητικής κοινότητας, των επιχειρήσεων, των δημοσίων φορέων και της κοινωνίας των πολιτών, σχεδιάζεται ένα κοινό όραμα για το μέλλον, βασιζόμενο στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, με απώτερο στόχο την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

Σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης σχετικού αιτήματος του ΠΤΑ ΑΜΘ, η DG REGIO θα παρέχει στην Περιφέρεια «Υπηρεσίες υποστήριξης της διεθνοποίησης τοπικών οικοσυστημάτων στους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης», υποστηρίζοντας τις διαρκείς της προσπάθειες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας μέσω της εξειδίκευσης σε τομείς αιχμής. Με τη νέα αυτή συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Περιφερειών (DG REGIO) και της πρωτοβουλίας του S3 CoP, η Περιφέρεια θα κεφαλαιοποιήσει τις εν εξελίξει δράσεις του ΠΤΑ ΑΜΘ με σκοπό τη δικτύωση, συνεργασία και ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο