2η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Σκοπός της συνάντησης (η οποία διοργανώθηκε διαδικτυακά) ήταν:

  • ο σχολιασμός και η αξιολόγηση των επιμέρους προτεραιοτήτων του τομέα Ψηφιακές Τεχνολογίες ακολουθώντας και την τυπολογία όπως ορίστηκε από την ΓΓΕΚ στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) 2021-2027,
  • ο σχεδιασμός της διαδικασίας διαβούλευσης
  • η αρχική οργάνωση του Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΕΕΑ) του τομέα Ψηφιακές Τεχνολογίες το οποίο θα πραγματοποιηθεί εντός του Απριλίου.

Σχετικά με το πρώτο αντικείμενο, έγινε μια πρώτη χαρτογράφηση και εξέταση της σημαντικότητας των εννέα τομέων που προτείνει η ΕΣΕΕ και συμφωνήθηκε πως το αποτέλεσμα της διαδικασίας θα τεθεί υπόψη των μελών της ΣΟΕ και του ευρύτερου κοινού μέσω ηλεκτρονικής διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Μηχανισμού Διαχείρισης και Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Τέλος αναφορικά με το Εργαστήριο Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, συμφωνήθηκε πως θα διεξαχθούν με τη μορφή στρογγυλών τραπεζών ανά θεματική προτεραιότητα, στις οποίες οι συμμετέχοντες θα εισφέρουν ιδέες που θα κατευθύνονται από τις ανάγκες και τις τάσεις του κλάδου.

Λεπτομέρειες για την οργάνωση, τη θεματολογία, τους εισηγητές και άλλα θέματα που αφορούν στην ροή του Εργαστηρίου θα συζητηθούν στο επόμενο Focus Group της ΣΟΕ.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο