1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της Αειφόρου Ενέργειας

Την Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της Αειφόρου Ενέργειας του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της ΑΜΘ. Η συνάντηση που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης ΑΜΘ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Σκοπός της συνάντησης  ήταν η παρουσίαση του Σχεδίου του Κειμένου Βάσης (ΣΚΒ) για την Αειφόρο Ενέργεια στα μέλη της ΣΟΕ, η ενεργοποίηση του διαλόγου, η υποβολή προτάσεων επί του κειμένου βάσης, αλλά και ο καθορισμός του περιεχομένου και των στόχων των επόμενων συναντήσεων της ΣΟΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν κύρια εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, ενώ καταγράφηκε η ανάγκη ενσωμάτωσης περισσότερων μελών της επιχειρηματικής κοινότητας προκειμένου να συμβάλλουν στον αποτελεσματικό καθορισμό προτεραιοτήτων με βάση τις περιφερειακές ανάγκες και δυνατότητες και στην εξειδίκευση των προτεραιοτήτων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της συζήτησης, τα οποία θα ενσωματωθούν στο Σχέδιο Κειμένου Βάσης, αφορούσαν στις δυνατότητες που εμφανίζουν για τον Τομέα της Αειφόρου Ενέργειας η αξιοποίηση της βιομάζας, οι ΑΠΕ, τα γεωθερμικά πεδία και η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και βιομηχανιών.

Τα μέλη της ΣΟΕ όρισαν την περίοδο της επόμενης συνάντησής τους και δεσμεύτηκαν στην αποστολή προτάσεων βάσει των οποίων θα καταρτιστεί ένα τελικό Κείμενο Βάσης, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο