1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας της Αγροδιατροφικής Αλυσίδας

Την Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας (ΣΟΕ) της Αγροδιατροφής του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της ΑΜΘ. Η συνάντηση που διοργανώθηκε από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξη ΑΜΘ πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.

Σκοπός της συνάντησης  ήταν η παρουσίαση του Σχεδίου του Κειμένου Βάσης (ΣΚΒ) για την Αγροδιατροφή στα μέλη της ΣΟΕ, η ενεργοποίηση του διαλόγου, η υποβολής προτάσεων επί του κειμένου βάσης, αλλά και ο καθορισμός του περιεχομένου και των στόχων των επόμενων συναντήσεων της ΣΟΕ.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΠΣΕΚ και του ΠΤΑ της ΑΜΘ, Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και Ερευνητικών Φορέων, καθώς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων.

Τα κυριότερα συμπεράσματα της συζήτησης τα οποία θα ενσωματωθούν στο Σχέδιο Κειμένου Βάσης για την Αγροδιατροφή αφορούσαν στην ανάγκη για ενημέρωση, εκπαίδευση και εμψύχωση των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα αξίας της Αγροδιατροφής ως οριζόντιο μέτρο, το branding με βάση την ποιότητα και τη μοναδικότητα, η υπεραξία μέσα από τα σημεία υπεροχής, η αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας, η ψηφιακή μετάβαση, η βελτίωση επίδοσης για τη διαδρομή από το χωράφι στο πιάτο και η στόχευση για «Πράσινη» γεωργία.

Τα μέλη της ΣΟΕ όρισαν την περίοδο της επόμενης συνάντησής τους και δεσμεύτηκαν στην αποστολή προτάσεων βάσει των οποίων θα καταρτιστεί ένα τελικό Κείμενο Βάσης, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο