Έναρξη της Στοχευμένης Υποστήριξης Περιφερειών στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης

Η Γενική Γραμματεία του S3 CoP ανακοίνωσε την έναρξη παροχής Στοχευμένης Υποστήριξης στις στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης 17 Περιφερειών σε 13 κράτη-μέλη της ΕΕ.

Μέσω της Στοχευμένης Υποστήριξης οι Περιφέρειες θα καθοδηγηθούν προς τον επιτυχημένο σχεδιασμό και εφαρμογή της S3, με έμφαση στους ακόλουθους βασικούς τομείς:

  • διαπεριφερειακή συνεργασία και ανάλυση αλυσίδων αξίας
  • ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών
  • διακυβέρνηση
  • παρακολούθηση και αξιολόγηση

Η υπηρεσία Στοχευμένης Υποστήριξης περιλαμβάνει συναντήσεις με εμπειρογνώμονες, διοργάνωση εργαστηρίων με τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς και την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση τοπικών προκλήσεων.

Ο σχετικός χάρτης παρουσιάζει τις ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στη Στοχευμένη Υποστήριξη στις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης, ανάμεσα τους και η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Μάθετε περισσότερα εδώ… 

Newsletter

Μετάβαση στο περιεχόμενο