DesirMED – Testing and demonstrating transformative solutions on climate resilience, mainstreaming nature based solutions in the systemic transformation

                                                                                                           

Δοκιμή και επίδειξη μετασχηματιστικών λύσεων για την κλιματική ανθεκτικότητα, ενσωμάτωση των λύσεων που βασίζονται στη φύση στον συστημικό μετασχηματισμό.

Acronym: «DesirMED»

 

Το DesirMED έχει ως αντικείμενο την προσαρμογή των περιφερειών της Ευρώπης στην Κλιματική Αλλαγή σε διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, και ιδιαίτερα σε δράσεις σχετικές με προβλήματα που ανακύπτουν στον αγροτικό τομέα, στον αστικό ιστό και στην παράκτια ζώνη.

Το DesirMED θα αυξήσει τη φιλοδοξία, την κυριότητα και τη δυνατότητα των περιφερειακών ηγετών και των κοινοτήτων της Μεσογείου μέσω αποδεδειγμένων μετασχηματιστικών προσεγγίσεων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή (Climate Change Adaptation – CCA).

Το DesirMED, διασυνδέοντας στο περιφερειακό επίπεδο κύριους φορείς σε ένα πλαίσιο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, θα δράσει ως καταλύτης για να ενεργοποιήσει και να επιταχύνει την απαραίτητη δράση στα βασικά συστήματα της κοινότητας.

Στόχοι του Έργου

Στο πλαίσιο της πρότασης η Περιφέρεια ΑΜΘ θα αποτελέσει περιοχή ανάπτυξης και επίδειξης φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών που φιλοδοξούν:

  1. να μειώσουν την χρήση νερού και ενέργειας αλλά και το συνολικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα της αγροτικής δραστηριότητας (π.χ., άρδευση ακριβείας, χρήση biochar (βιοκάρβουνου) για την αύξηση οργανικής ύλης και περιεχομένου υγρασίας χωραφιών, κλπ.),
  2. να συμβάλουν στην καλύτερη διαχείριση των λιμνοθαλασσών Νέστου και Βιστωνίδας για την αντιμετώπιση φαινομένων μαζικών θανάτων ψαριών λόγω ευτροφισμού και ανοξίας,
  3. να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της παράκτιας διάβρωσης σε περιοχές που υφίστανται έντονη υποχώρηση ακτογραμμής,
  4. να προωθήσουν καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας αστικών και βιοτεχνικών αποβλήτων (π.χ. απόβλητα τυροκομείων, ελαιουργείων) χαμηλού κατασκευαστικού και λειτουργικού κόστους, όπως οι τεχνητοί υγρότοποι.

Για την υλοποίηση των παραπάνω η Περιφέρεια ΑΜΘ θα συνεργαστεί με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) και λοιπούς επιστημονικούς φορείς.

Συνολικά, το DesirMED θα ενισχύσει τις γνώσεις και τις δυνατότητες των περιφερειών και των κοινοτήτων της Μεσογείου για να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και κυριότητα στις μετασχηματιστικές τους διαδρομές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και να επιταχύνουν την εφαρμογή των μετασχηματιστικών λύσεων που απαιτούνται για την αύξηση της ανθεκτικότητάς τους μακροπρόθεσμα.

Προϋπολογισμός ΠΑΜ-Θ 47.687,50 EUR

Συνολικός προϋπολογισμός   17.733.882,50 EUR

Διάρκεια Έργου: 60 μήνες (5 έτη)

Coordinating organization: CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Partners: Fundacion Tecnalia Research and Innovation (ES) | Inova+ Innovation Services (PT) | Dimokritio Panepistimio Thrakis (GR) | Climate-KIK Holding BV (NL) | Stichting Deltares (NL) | Stichting Wageningen Research (NL) | Dynamic Vision (GR) | BwB Connect (IE) | Regione Autonoma della Sardegna (IT) |Splitsko-dalmatinska županija (HR) | Priority Actions Programme Regional Activity Centre (HR) | Municipio do Fundao (PT) | Generalitat Valenciana (ES) | Vaersa Valenciana de Aprovechamiento Energetico de Residuos (ES) | Medi XXI Gabinet de solucions ambientals (ES) | Perifereia Anatolikis Makedonias Kai Thrakis (GR) | Perifereiako Tameio Anaptyxis Anatolikis Makedonias Thrakis (GR) | Energeiako Grafeio Kyprion Politon (CY) | Provincia di Potenza (IT) | Istituto Politecnico de Castelo Branco (PT) | Associacao para um Centro de Estudos em desenvolvimento sustentavel (PT) | Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra de Estrela (PT)  Dimos Pangaiou (GR) | European Public Law Organisation (GR) | Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT) | Città Ricerche Territorio Innovazione Ambiente srl (IT) | Fondazione IMC Centro Marino Internazionale (IT) | University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy (HR) | Udruga za Prirodu Okolis i Odrzivi Razvoj Sunce (HR) | Cyprus Marine and Maritime Institute (CY) | Conseil National Provence Alpes Côte d’Azur (FR) | Union Internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (FR)

Short English Description

DesirMED is a project funded by HORIZON Europe Research and Innovation actions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change Mission (HORIZON-MISS-2022-CLIMA-01). DesirMED aims at increasing ambition, ownership and capability of regional Mediterranean leaders and communities through proven transformative climate change adaptation approaches prioritizing nature based solutions. To this aim DesirMED involves a multi-level set of actors in 5 Demonstrating regions and 3 Replicating Regions working hand-in-hand with scientific partners to foster holistic approaches to implement transformative adaptation. By engaging at the regional level key institutions in a multi-level governance framework, it will act as a catalyst to trigger and accelerate the necessary actions to increase regional climate resilience over the long run.This project has received funding from the European Union’s Horizon Europe programme under grant agreement No. 101112972

Μετάβαση στο περιεχόμενο