Δημιουργική Ευρώπη: Η Επιτροπή προκηρύσσει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας

Η Επιτροπή δημοσίευσε τις τρεις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA για το 2022, ένα πρόγραμμα με συνολική διαθέσιμη ενωσιακή χρηματοδότηση για το τρέχον έτος ύψους 226 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη της ανάκαμψης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της τόσο εντός της Ευρώπης όσο και παγκοσμίως. Περισσότερες προσκλήσεις θα δημοσιευθούν τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη — MEDIA» έχει προσαρμοστεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι εξελίξεις στις οπτικοακουστικές αγορές. Φέτος, δημοσίευσε τρεις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αφορούν: βιντεοπαιχνίδια και ανάπτυξη περιεχομένου εμβύθισης, δίκτυα ευρωπαϊκών φεστιβάλ και MEDIA 360° που έχουν προσαρμοστεί ειδικά για τη στήριξη υφιστάμενων βιομηχανιών, νέων ταλέντων και αγορών, καθώς και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων τομέων.

Εκτός από τις αρχικές αυτές προσκλήσεις που αντιπροσωπεύουν 41 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος MEDIA, δημοσιεύτηκε σήμερα πρόσκληση με επίκεντρο τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας στο πλαίσιο του διατομεακού σκέλους του προγράμματος, η οποία αντιπροσωπεύει 2,4 εκατ. ευρώ σε κονδύλια της ΕΕ. Αρκετές άλλες προσκλήσεις στο πλαίσιο των τριών σκελών του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» θα δημοσιευθούν στη διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής για ευκαιρίες χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών.

Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_725

Μετάβαση στο περιεχόμενο