Συναντήσεις

Ενημέρωση απο το Γραφείο Βρυξελλών για Προσκλήσεις

Ενημέρωση σχετικά με προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση σε τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας.

Διεύθυνση γραφείου : RueJoseph II 106, Brussels, 1000
ηλεκ. ταχυδρομείο: brussels.office[@]pta.gov.gr 

Προσκλήσεις

Προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης υποβολής προτάεων του προγράμματος INTERREG NEXT MED

Η Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος Interreg NEXT MED, σε συμφωνία με τους εκπροσώπους των 15 συμμετεχουσών χωρών του προγράμματος, ανακοίνωσε πληροφορίες για την επερχόμενη 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων. Με προϋπολογισμό 103,6 εκατομμυρίων ευρώ, η πρόσκληση αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία χρηματοδότησης έργων διακρατικής συνεργασίας που στοχεύουν να αποτελέσουν τον καταλύτη σε θετικούς μετασχηματισμούς, να καλλιεργήσουν τη συλλογική πρόοδο και να ενθαρρύνουν τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε όλη τη Μεσόγειο. Ακολουθώντας την ευρεία φιλοδοξία να γίνει η περιοχή της Μεσογείου πιο έξυπνη και πιο ανταγωνιστική, πιο πράσινη και ανθεκτική στο κλίμα, πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς και καλύτερα διοικούμενη, η

Βελτίωση της διασύνδεσης των ερευνητικών ομάδων με την αγορά και της αποτελεσματικότητας των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο Deep Tech.

Το πρόγραμμα South 3E, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει στη βελτίωση τόσο της διασύνδεσης των ερευνητικών ομάδων με την αγορά και όσο και της αποτελεσματικότητας των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στο Deep Tech. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιτάχυνση έργων Deep Tech που προέρχονται από ερευνητικές ομάδες και λύσεις τεχνολογικές λύσεις που προέρχονται από νεοσύστατες επιχειρήσεις και ΜΜΕ που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και να συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο μέλλον.  Το S3E στοχεύει στην επιστήμη και την τεχνολογική αριστεία στους παρακάτω τομείς: Engineering and Technology Agricultural Sciences Life Sciences Physical Sciences Το Deep Tech ευνοεί την εξεύρεση λύσεων που βασίζονται σε μοναδικές

Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για έργα υποδομής καθαρής ενέργειας για τη στήριξη του σχεδίου REPowerEU

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ για διασυνοριακά έργα ενεργειακής υποδομής της ΕΕ μέσω του προγράμματος Connecting Europe Facility (CEF). Ως μέρος του σχεδίου REPowerEU, η πρόσκληση συμβάλλει στον στόχο της ΕΕ να αυξήσει την ανθεκτικότητα του ενεργειακού της συστήματος σε ολόκληρη την ΕΕ προκειμένου να εξαλείψει σταδιακά την εξάρτησή μας από ορυκτά καύσιμα από τη Ρωσία πολύ πριν από το 2030. 2022 – CEF Energy call for Projects of Common Interest (PCIs) – Works & Studies: https://cinea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/2022-cef-energy-call-projects-common-interest-pcis-works-studies_en Πηγή: https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-eu-800-million-call-clean-energy-infrastructure-projects-support-repowereu-plan-2022-may-18_el

Η πρόσκληση για παράλληλες εκδηλώσεις της #EURegionsWeek 2022 είναι πλέον ανοιχτή.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις σχετίζονται με τις θεματικές προτεραιότητες της #EURegionsWeek 2022 και πρέπει να διοργανωθούν μεταξύ 10 Οκτωβρίου και 10 Νοεμβρίου 2022 είτε σε υβριδική είτε σε ψηφιακή μορφή. Οι εταίροι καλούνται να διοργανώσουν τις παράλληλες εκδηλώσεις τους με τη μορφή εργαστηρίων (workshops) ή ενημερωτικών συνεδριών (Info sessions) για να τονίσουν τον αντίκτυπο της πολιτικής συνοχής στη ζωή των πολιτών, να συζητήσουν τις προκλήσεις για την Ευρώπη που έφερε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τον βασικό ρόλο που διαδραματίζει η ευρωπαϊκή νεολαία στην οικοδόμηση μιας πιο πράσινης και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακής Ευρώπης. Η υποβολή των αιτήσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 100 εκατομμύρια ευρώ για καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε τη δεύτερη πρόσκληση του Ταμείου Καινοτομίας για έργα μικρής κλίμακας και θα διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ για έργα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Τα έργα θα αξιολογηθούν με βάση πέντε κριτήρια: αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, βαθμός καινοτομίας, ωριμότητα του έργου, επεκτασιμότητα και αποδοτικότητα κόστους. Τα επιλεγμένα έργα θα συμβάλουν στη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Στις 6 Απριλίου θα διοργανωθεί μια Ενημερωτική Ημερίδα για να δώσει στους υποψήφιους αιτούντες και σε άλλους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να λάβουν πληροφορίες και να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη νέα πρόσκληση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους: στήριξη σε πόλεις και σε πολίτες για τοπικές πρωτοβουλίες

Η Ευρωπαική Επιτροπή ανακοίνωσε τρεις νέες προσκλήσεις για την υλοποίηση του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους επί του πεδίου. Με τη στήριξη επιδιώκεται οι πολίτες, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις να ενστερνιστούν το έργο του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους και να το ενσωματώσουν στις κοινότητές τους. Η πρώτη και η δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, που δρομολογήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), επικεντρώνονται σε δραστηριότητες συμμετοχής των πολιτών και στη συνδημιουργία δημόσιων χώρων με τους πολίτες. Η «πρόσκληση συμμετοχής των πολιτών» της κοινότητας του ΕΙΤ καλεί τους πολίτες να προσδιορίσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις τους και είναι συναφείς με

Interregional Innovation Investments (I3)

The Interregional Innovation Investments (I3) instrument is a funding instrument under the European Regional Development Fund (ERDF) regulation (article 13). Its objective is to encourage the development of European value chains by mobilising innovation ecosystems to scale up and commercialise interregional innovation projects through the linkage to mainstream Cohesion policy operational programmes, mobilise additional investments in the selected priority areas and enhance the cooperation with partners from different Member States strengthen complementarities between different EU, national and regional funding instruments. The instrument provides funding for mature joint innovation projects and supports stakeholders involved in smart specialisation to develop and set up such projects in value-chain investment portfolios. The I3 instrument is implemented by the European

Open and Upcoming calls for Horizon Europe 2021-2027

Το Horizon Europe είναι το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 με προϋπολογισμό 95,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας είναι οι προκλήσεις που στοχεύει να αντιμετωπίσει. Το πρόγραμμα διευκολύνει τη συνεργασία και ενισχύει τον αντίκτυπο της έρευνας και της καινοτομίας στην ανάπτυξη, υποστήριξη και εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ Δείτε εδώ Open and Upcoming calls for Horizon Europe 2021-2027   

Δημιουργική Ευρώπη: Η Επιτροπή προκηρύσσει τις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη στήριξη της οπτικοακουστικής βιομηχανίας

Η Επιτροπή δημοσίευσε τις τρεις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη – MEDIA για το 2022, ένα πρόγραμμα με συνολική διαθέσιμη ενωσιακή χρηματοδότηση για το τρέχον έτος ύψους 226 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη της ανάκαμψης της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της τόσο εντός της Ευρώπης όσο και παγκοσμίως. Περισσότερες προσκλήσεις θα δημοσιευθούν τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες. Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη — MEDIA» έχει προσαρμοστεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούν οι εξελίξεις στις οπτικοακουστικές αγορές. Φέτος, δημοσίευσε τρεις νέες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αφορούν: βιντεοπαιχνίδια και ανάπτυξη περιεχομένου εμβύθισης, δίκτυα

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων 2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2022 για ευρωπαϊκά προγράμματα σχετικά με την προώθηση αγροδιατροφικών προϊόντων, στην ΕΕ και στο εξωτερικό. Όπως και το 2021, φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων που υποστηρίζουν άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση βιολογικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών και τις βιώσιμες καλλιέργειες. Για τον σκοπό αυτό θα διατεθούν συνολικά 185,9 εκατ. ευρώ. Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 176,4 εκατ. ευρώ προορίζονται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που θα επιλεγούν από τις προτάσεις που ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις που δημοσιεύθηκαν. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα στηρίξει πρωτοβουλίες της

Δημιουργική Ευρώπη: αυξημένος προϋπολογισμός το 2022 για τη στήριξη του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα

H Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας του 2022 για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και θα ακολουθήσει η δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων. Με προϋπολογισμό περίπου 385 εκατ. ευρώ, σχεδόν 100 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με το 2021, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» ενισχύει τη στήριξή του προς τους δημιουργικούς και πολιτιστικούς εταίρους, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις προκλήσεις που απορρέουν από την κρίση της COVID-19 και τον αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Πηγή: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_22_286

EURegionsWeek 2022: πρόσκληση για την εναρκτήρια συνάντηση

Η διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών 2022 (EURregionsWeek 2022) ξεκίνησε. Χρόνο με το χρόνο, ο αριθμός των αιτήσεων αυξάνεται και, ως εκ τούτου, στόχος της εκδήλωσης είναι να διατηρηθεί ένα περιεχόμενο υψηλού επιπέδου. Η φετινή εκδήλωση θα επικεντρωθεί σε 4 βασικές θεματικές ενότητες: την Πράσινη μετάβαση, την Εδαφική Συνοχή, την Ψηφιακή μετάβαση και την Ενδυνάμωση των Νέων (εν όψει του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022). Θα περιλαμβάνει επίσης ειδικούς εορτασμούς για την 20ή επέτειο της #EURegionsWeek. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ξεκινήσει στην εναρκτήρια συνάντηση της 3ης Φεβρουαρίου, όπου η ομάδα των διοργανωτών του EURegionsWeek θα παρουσιάσει τις φετινές ιδιαιτερότητες σχετικά

Αδελφοποίηση πόλεων και δίκτυα πόλεων

Η πρόσκληση δρομολογείται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Εργασίας 2021-2022 και θα γίνει υπό τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η πρόσκληση περιλαμβάνει 2 κατηγορίες έργων: Τα έργα αδελφοποίησης πόλεων μικρής κλίμακας με προσανατολισμό τους πολίτες θα προσφέρουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες ότι οι ευρωπαϊκές αξίες και η πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν τη βάση για ένα κοινό μέλλον. Τα δίκτυα πόλεων μεγαλύτερης κλίμακας θα εμβαθύνουν και θα εντείνουν τη συνεργασία μεταξύ των δήμων και των πολιτών τους σε μακροπρόθεσμη προοπτική και θα αναπτύξουν περισσότερες θεματικές δραστηριότητες και

CulturEU: Η Επιτροπή επιταχύνει τη στήριξη προς τον πολιτιστικό τομέα μέσω διαδικτυακού οδηγού για τη χρηματοδότηση της ΕΕ

Σήμερα, η Επιτροπή δρομολόγησε έναν νέο διαδραστικό οδηγό που χαρτογραφεί όλες τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που διατίθενται σε επίπεδο ΕΕ για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα. Στην πλατφόρμα ενιαίας εξυπηρέτησης CulturEU για τη χρηματοδότηση από την ΕΕ παρουσιάζονται συνολικά 75 ευκαιρίες χρηματοδότησης από 21 διαφορετικά προγράμματα της ΕΕ, μεταξύ αυτών τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη», «Ορίζων Ευρώπη», τα διαρθρωτικά ταμεία και το πρόγραμμα InvestEU. Κάθε ευρωπαϊκή πολιτιστική οντότητα θα μπορεί, με λίγα μόνο κλικ, να μάθει χάρη στο διαδραστικό διαδικτυακό αυτό εργαλείο ποια είναι η καταλληλότερη χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ. Το CulturEU θα επικαιροποιείται τακτικά με τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με

Πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων για το νέο μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία (Ι3).

Η Επιτροπή προκήρυξε την πρώτη πρόσκληση υποβολής έργων για το νέο μέσο διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία (Ι3). Πρόκειται για ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για την περίοδο 2021-2027, μέσω του οποίου θα διατεθούν 570 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της εμπορικής αξιοποίησης και της επέκτασης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας σε κοινούς τομείς προτεραιότητας έξυπνης εξειδίκευσης. Το μέσο θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας με ισχυρή διάσταση συνοχής, καθώς τουλάχιστον το ήμισυ του προϋπολογισμού του θα διατεθεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Το I3 θα στηρίξει τις εταιρικές σχέσεις ερευνητών, επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων διοικήσεων για τον προσδιορισμό

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για το πρόγραμμα Erasmus+ 2022

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Erasmus+ για το 2022, μετά την έγκριση του ετήσιου προγράμματος εργασίας για το 2022. Με αυξημένο προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 3,9 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος, το Erasmus+ θα συνεχίσει να παρέχει ευκαιρίες για περιόδους σπουδών στο εξωτερικό, περιόδους πρακτικής άσκησης, μαθητείας και ανταλλαγές προσωπικού και έργα διασυνοριακής συνεργασίας σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Εκτός από τη γενική πρόσκληση, το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει και άλλες δράσεις που θα δρομολογηθούν χωριστά, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_21_6180

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για το 2022. Η πρόσκληση αυτή παρέχει στους νέους διάφορες ευκαιρίες να συμμετάσχουν σε σχέδια που θα τους εμπνεύσουν και θα τους ενδυναμώσουν, με στόχο την προώθηση της αλληλεγγύης στην πράξη. Με τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν σε δράσεις αλληλεγγύης σε τομείς προτεραιότητας όπως η κλιματική αλλαγή και η πράσινη μετάβαση, η ψηφιακή μετάβαση, η κοινωνική ένταξη, η προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022. Για πρώτη φορά, η πρόσκληση του 2022 για το

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT): «Πολιτισμός και δημιουργικότητα»

Η σημερινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της 9ης κοινότητας του ΕΙΤ, με τίτλο «Πολιτισμός και δημιουργικότητα», η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2022. Μέσω των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσίευσε, το ΕΙΤ καλεί όλους τους εταίρους που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στους εν λόγω τομείς, δηλ. επιχειρήσεις, τριτοβάθμια εκπαίδευση, ερευνητικούς οργανισμούς, ΜΚΟ, δήμους/κοινότητες και περιφέρειες, να παρουσιάσουν τα οράματα και τα σχέδιά τους για την προώθηση της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 24 Μαρτίου 2022 και το ΕΙΤ θα φιλοξενήσει μια

Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης: H Επιτροπή επενδύει 1,5 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας

H Επιτροπή εγκαινιάζει τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Το Ταμείο Καινοτομίας, με προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει ρηξικέλευθες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας και τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τα έργα θα αξιολογούνται ανάλογα με το δυναμικό τους για την αποφυγή των αερίων του θερμοκηπίου, το

Για την ενίσχυση της πράσινης μετάβασης στην Ευρώπη: η Επιτροπή επενδύει 1,5 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα καθαρής τεχνολογίας

H Επιτροπή εγκαινιάζει τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για έργα μεγάλης κλίμακας στο πλαίσιο του Ταμείου Καινοτομίας, ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα σε παγκόσμιο επίπεδο για την επίδειξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ. Το Ταμείο Καινοτομίας, με προϋπολογισμό 1,5 δισ. ευρώ, θα χρηματοδοτήσει ρηξικέλευθες τεχνολογίες για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας και τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Τα έργα θα αξιολογούνται ανάλογα με το δυναμικό τους για την αποφυγή των αερίων του θερμοκηπίου, το

Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ

Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και του σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη, με παράλληλο σεβασμό προς την πλήρη συντακτική ανεξαρτησία των εμπλεκόμενων φορέων. Το ακριβές περιεχόμενο των προτεινόμενων μέτρων ενημέρωσης θα εξαρτηθεί από τη συντακτική επιλογή των αιτούντων. Η συντακτική ανεξαρτησία θα διασφαλίζεται με χάρτη ανεξαρτησίας ο οποίος θα

Μετάβαση στο περιεχόμενο